خدمات ما

منو پذیرایی

منو پذیرایی

nulla facilisi 1 M 8

ميوه فصل 5نوع به ازاء هرنفر                   50,000 ريال

كوكتل ميوه 5نوع به ازاء هرنفر                 50,000 ريال

آناناس هرعدد                                      قيمت به روز

شيريني به ازاء هرنفر                             30,000 ريال

كيك به ازاء هرنفر                                 30,000 ريال

شربت 3 نوع به ازاء هرنفر                       25,000 ريال

آبميوه طبيعي 4نوع به ازاء هرنفر                50,000 ريال

آبميوه طبيعي 6 نوع به ازاء هرنفر               60,000 ريال

شيركاكائو به ازاء هرنفر                           20,000 ريال

نسكافه به ازاء هرنفر                               20,000 ريال

چاي به ازاء هرنفر                                  10,000 ريال

سيني به ازاء هرنفر                                  25,000 ريال

آجيل چهار مغز به ازاء هرنفر                       50,000 ريال

تشریفات مجالس رویای طلایی با ارائه خدمات مجالس (منو پذیرایی) وتشریفات مجالس مناسب اماده پذیرایی از شماست.