جایگاه
    تزیین جایگاه عروس و داماد از بخش های مهم برای دیزاین تالار و یا باغ عروسی است و نقش مهمی را در نشان...
    ورودی
    زمانی که مهمانان وارد فضای مهمانی و مراسم عروسی می شوند، به اولین جایی که نگاه می کنند، ورودی تالار ...