• 02144389826-27
  • info@royayetalaei.com

منوی پذیرایی

میوه فصل ۵نوع به ازاء هرنفر                     ۵۰,۰۰۰ ریال

كوكتل میوه ۵نوع به ازاء هرنفر                    ۵۰,۰۰۰ ریال

آناناس هرعدد                                         قیمت به روز

شیرینی به ازاء هرنفر                              ۳۰,۰۰۰ ریال

كیك به ازاء هرنفر                                  ۳۰,۰۰۰ ریال

شربت ۳ نوع به ازاء هرنفر                         ۲۵,۰۰۰ ریال

آبمیوه طبیعی ۴نوع به ازاء هرنفر                  ۵۰,۰۰۰ ریال

آبمیوه طبیعی ۶ نوع به ازاء هرنفر                 ۶۰,۰۰۰ ریال

شیركاكائو به ازاء هرنفر                             ۲۰,۰۰۰ ریال

نسكافه به ازاء هرنفر                                  ۲۰,۰۰۰ ریال

چای به ازاء هرنفر                                    ۱۰,۰۰۰ ریال

سینی به ازاء هرنفر                                  ۲۵,۰۰۰ ریال

آجیل چهار مغز به ازاء هرنفر                        ۵۰,۰۰۰ ریال
    شام ودسر
    میز شام مهمانان عروسی باید در نهایت هنر تزئین شود. قرار دادن تمام خوراکی های پذیرایی شام و دسر در یک...
    کیک
    یکی از قسمتهای خاص درمراسم های عروسی ونامزدی ، لحظه بریدن کیک ومراسم های خاص آن است . انتخاب نوع کیک...