• 02144389826-27
  • info@royayetalaei.com

ورودی تالار و باغ عروسی

زمانی که مهمانان وارد فضای مهمانی و مراسم عروسی می شوند، به اولین جایی که نگاه می کنند، ورودی تالار یا باغ عروسی است.  بنابراین در زمان برگزاری عروسی، به هر میزان که این قسمت زیباتر باشد، تاثیر بیشتری بر فضای جشن خواهد داشت. از سوی دیگر معمولا از خروج عروس و داماد از باغ و یا تالار عروسی و نشستن آنها در ماشین عروس، فیلمبرداری می شود، در صورتی که نمای ورودی تالار یا باغ زیبا نباشد، در فیلم عروسی نیز تاثیر منفی دارد. لذا مهم است که برگزار کنندگان مراسم عروسی یک سری اقداماتی را جهت هر چه باشکوه تر کردن و زیبا سازی انجام دهند مثلا گل آرایی ورودی به نحو درستی انجام شود و یا نورپردازی محوطه به بهترین صورت انجام شود.