• 02144389826-27
  • info@royayetalaei.com

شام ودسر

میز شام مهمانان عروسی باید در نهایت هنر تزئین شود. قرار دادن تمام خوراکی های پذیرایی شام و دسر در یک سمت میز شام عروسی، مناسب نیست و باید به صورت پراکنده همه میز را در بر گیرد. غذاهای شام عروسی، مدل تزئین میز شام عروس و داماد از نکات مهمی هستند که باید به آن توجه ویژه ای شود. وسایل پذیرایی از قبیل قاشق و چنگال و لیوان ها نیز باید با فاصله در کنار یکدیگر قرار بگیرند. میز شام عروس و داماد باید با میزهای دیگر متفاوت باشد و زیباتر جلوه کند.