• 02144389826-27
  • info@royayetalaei.com

موزیک عروسی

برگزاری مراسم عروسی بدون موزیک و ترنه های شاد، کامل نمی شود. موزیک هایی شاد با متون عاشقاه که حس و حال عروس و داماد را چندین برایر می کند. 

به همین جهت، موسسه تشریفات رویای طلایی خدمات فوق العاده ای را برای موزیک در نظر گرفته است. 

موزیک بند کامل Power Music: قیمت توافقی

موزیك بند كامل شامل سیستم صوتی حرفه ای+DJ بهمراه ۷ ساز زنده انتخابی وخواننده: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

موزیك بند كامل شامل سیستم صوتی حرفه ای+DJ به همراه ۵ ساز سازنده انتخابی وخواننده: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

موزیك بند كامل شامل سیستم صوتی حرفه ای+DJ به همراه ۵ ساز سازنده انتخابی وخواننده: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

موزیك بند كامل شامل سیستم صوتی حرفه ای+DJ به همراه ۵ ساز سازنده انتخابی وخواننده: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

موزیك بند كامل شامل سیستم صوتی حرفه ای+DJ به همراه ۴ ساز سازنده انتخابی وخواننده: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

موزیك بند كامل شامل سیستم صوتی حرفه ای+DJ به همراه ۴ ساز سازنده انتخابی وخواننده: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

DJ بهمراه سیستم صوتی حرفه ای، كیبورد وخواننده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

DJ +تومبا به همراه سیستم صوتی حرفه ای: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

DJ بهمراه سیستم صوتی حرفه ایی: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دكور كامل پیانو با نوازنده:۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نور پردازی دیجیتال: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

LED كف پیست رقص: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

LCD نمایشگر پیست رقص: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پرده نمایشگر LED موزیك: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

موسیقی سنتی شامل سیستم صوتی به همراه ویلون ، دف ونی ، ضرب وخواننده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال